search

齵的笔顺

齵的笔顺动画演示

齵 笔顺动画

齵的笔顺规范

齵 笔顺规范
汉字齵一共有24画,字形结构是左右结构。

齵的字典释义

牙齿不整齐。

泛指参差不齐:“察其菑蚤不,则轮虽敝不匡。”

齵差(yú chà):参差不齐。
齵齿(yú chǐ):牙齿参差不齐。
齱齵(zōu yú):左右牙齿不正。
唲齵(ér yú):参差交错。

汉字齵基本信息

汉字
画数
24
读音
部首
结构
左右结构
Unicode
U+9F75