search

齓的笔顺

齓的笔顺动画演示

chèn
齓 笔顺动画

齓的笔顺规范

齓 笔顺规范
汉字齓一共有16画,字形结构是左右结构。

齓的字典释义

古同“龀”,小孩换牙(脱乳齿换恒齿)

龆齓(tiáo chèn):见“龆龀”。垂髫换齿之时。指童年。龆﹐通"髫"。借指孩童。
既齓(jì chèn):谓乳齿换尽。
髫齓(tiáo chèn):幼年。
冲齓(chōng chèn):童年。
未齓(wèi chèn):指儿童乳齿未脱。

汉字齓基本信息

汉字
画数
16
读音
chèn
部首
结构
左右结构
Unicode
U+9F53