search

齰的笔顺

齰的笔顺动画演示

齰 笔顺动画

齰的笔顺规范

齰 笔顺规范
汉字齰一共有23画,字形结构是左右结构。

齰的字典释义

:“啗嗽获,死生不卒。”

齰舌缄唇(zé shé jiān chún):咬舌闭口。形容闭口不言。
齰痈(zé yōng):咬出痈疮的脓血。
齰牙(zé yá):睡着时磨牙作响。
齰啮(zé niè):咬嚼。
齰舌(zé shé):咬啮舌头。表示悔根已极。不说话,或不敢说话。
齰死(zé sǐ):咬死。引申为置之死地。
齰齧(zé niè):咬嚼。
逼齰(bī zé):侵啮,侵害。

汉字齰基本信息

汉字
画数
23
读音
部首
结构
左右结构
Unicode
U+9F70