search

襾的笔顺

襾的笔顺动画演示

襾 笔顺动画

襾的笔顺规范

襾 笔顺规范
汉字襾一共有6画,字形结构是单体结构。

襾的字典释义

覆盖;包裹。

襾両(yà liǎng):中文繁体字偏旁部首。

汉字襾基本信息

汉字
画数
6
读音
部首
结构
单体结构
Unicode
U+897E