search

乗的笔顺

乗的笔顺动画演示

chéng
乗 笔顺动画

乗的笔顺规范

乗 笔顺规范
汉字乗一共有9画,字形结构是单体结构。

乗的字典释义

[ chéng ]

古同“乘”。

[ shèng ]

古同“乘”,搭坐(交通工具)

汉字乗基本信息

汉字
画数
9
读音
chéng,shèng
部首
丿
结构
单体结构
Unicode
U+4E57